งานพหุวัฒนธรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุขสู่ชุมชนคนทุ่งครุ

ภาพบรรยากาศงานพหุวัฒนธรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุขสู่ชุมชนคนทุ่งครุ กับบูธมจธ. เรียนรู้ คู่ชุมชน ขยายผล Green Heart นิทรรศการและเกมแจกรางวัล เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2566 ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมและเกมนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn