มจธ.ร่วมกับ กทม.จับมือภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ เอกชน สำนักงานเขต และชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 Do it yourself สร้างโลกสวย ด้วยมือเรา : พลังยิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆ เพื่อโลกของเรา ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันปลูกต้นไม้ และร่วมทำกิจกรรม DIY Upcycling Product ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในปีนี้ มจธ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้ธีม KMUTT join to Beat Plastic Pollution ชาว มจธ.ร่วมใจงดใช้ Single Use Plastic และผลการดำเนินงานการลดขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยกิจกรรม Workshop D.I.Y เครื่องประดับจากลูกหงอนไก่ทะเล นำโดยคุณวิไลวรรณ ประทุมวงศ์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง SAFETist Farm แหล่งเรียนรู้นิเวศวิถีริมคลอง เครือข่ายที่เข้มแข็งของมจธ. นอกจากนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมไบโอซีเมนต์จากจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ และโดมิโนไบโอซีเมนต์ทาสีผสมผงแม่เหล็ก ผลงานจากผศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญศรี และนวัตกรรมถังหมักรักษ์โลก ผลงานจากรศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช ให้กับผู้เข้าชมงานได้เยี่ยมชมอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดและปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อช่วยกันลดขยะพลาสติกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs2030 เป้าหมายที่ 17 เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต เป้าหมายที่ 12 แผนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 การจัดกิจกรรมเพื่อรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn