ช่องทางติดต่อ ศูนย์ EESH ทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย สำหรับรับ – ส่ง ข้อมูลและเอกสารจากประชาชน (สำหรับส่งเอกสารที่เป็นทางการ, หนังสือราชการ)
e-mail : saraban@kmutt.ac.th
e-mail : piyachatr.pan@kmutt.ac.th (สำหรับบุคคลทั่วไป)

สอบถามหรือยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ : 02 470 8293
เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

แนะนำ/ ติชม/ ร้องเรียน

ท่านสามารถร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น จากการที่ได้รับความเดือดร้อน/เสียหายจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายทุจริต หรือไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการต่างๆ หรือต้องการเสนอแนะแนวทาง และติชมการทำงานของบุคลากร นักศึกษา หรือหน่วยงานใน มจธ.
รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 0 2470 8293
โทรสาร : 0 2470 8306

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยฯ (ถนนประชาอุทิศ)
สายรถ 75 เส้นทางเดินรถ วัดพุทธบูชา – หัวลำโพง
สายรถ 21 เส้นทางเดินรถ วัดคู่สร้าง – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รถโดยสารประจำทางที่สามารถมาถึงมหาวิทยาลัยรถโดยสารประจำทางหลายสาย สามารถเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องมาลงถนนสุขสวัสดิ์ – ถนนราษฎร์บูรณะ และขึ้นรถโดยสารประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย หรือรถโดยสารขนาดเล็ก
สายรถ 142 เส้นทางเดินรถ การเคหะ ชุมชนธนบุรี – อู่ฟาร์มจระเข้ (สมุทรปราการ)
สายรถ 141 เส้นทางเดินรถ แสมดำ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สายรถ 140 เส้นทางเดินรถ อนุสาวรีย์ชัยฯ – แสมดำ
สายรถ 138 เส้นทางเดินรถ พระประแดง – หมอชิตใหม่
สายรถ 82 เส้นทางเดินรถ พระประแดง – สนามหลวง
สายรถ 20 เส้นทางเดินรถ สุขสวัสดิ์ – ท่าดินแดง
สายรถ 6 เส้นทางเดินรถ พระประแดง – เทเวศร์
สอบถามเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 1348 และ เว็บไซต์ของ เว็บไซต์ของ ขสมก.

สายรถ 99 เส้นทางเดินรถ บางปะกอก – ทุ่งครุ
สายรถ 90 เส้นทางเดินรถ ตลาดบางปะกอก – วัดทุ่งครุ
สายรถ 88 เส้นทางเดินรถ บิ๊กซี (บางปะกอก) – ทุ่งครุ
สายรถ 77 เส้นทางเดินรถ บิ๊กซี (ราษฎร์บูรณะ) – วัดพุทธบูชา

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสให้ลงที่ สถานีวงเวียนใหญ่
ออกทางออก 2 จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางสาย 120, สาย 57 ลงดาวคนอง จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางสาย 75, สาย 21 ซึ่งผ่านด้านหน้ามหาวิทยาลัย