มจธ.ร่วมเปิดตัวโครงการ ถังคัดแยกขยะ 7 Go Green X เพจลุงซาเล้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป และเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดตัวโครงการ ถังคัดแยกขยะ 7 Go Green X เพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป บนแอปพลิเคชั่น Green2Get เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ Co-Working Space อาคาร THE TARA ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ โดยมี ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH และดร.ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ EESH เป็นผู้แทน เข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจาก นางจงรักษ์ ฐินะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่ และผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมกับเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป และเซเว่น อีเลฟเว่น เปลี่ยนถังขยะหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นถังขยะอัจฉริยะ ซึ่งผู้ใช้สามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้า บริเวณหน้าถัง บนแอปพลิเคชัน Green2Get จะบอกขั้นตอนการคัดแยกและถังที่ควรทิ้งให้ถูกต้อง และสามารถหาผู้รีไซเคิลที่ต้องการวัสดุนั้นๆที่อยู่ใกล้ตัวได้ กิจกรรมนี้สอดคล้องในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 12 แผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn