มจธ.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

มจธ.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ สำนักงานบริหารอาคารและสถานที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยมี รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นปีป จำนวน 9 ต้น รอบสนามฟุตบอล กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือและจำกัดการจัดกิจกรรมให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง ในจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 25 คน กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 2030 เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn