ค้นหาเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมแล้ว

พิมพ์ชื่อตามที่ได้ลงไว้ใน GOOGLE FORM แบบทดสอบหลังเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบเกียรติบัตรได้ทันทีหลังจากทำแบบทดสอบผ่านทางอีเมล และสามารถค้นหาไฟล์เกียรติบัตรจากช่องค้นหานี้ได้ในวันถัดไป