มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH) นำโดยฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้ศูนย์ EESH ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมอาคาร Green Society โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์ EESH บรรยายเรื่องการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมได้ปั่นจักรยานเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn